Võistlusalade tutvustus

Puu langetamine

Puu langetamisel on eesmärgiks tabada puust 15 meetri kaugusele võistleja poolt määratud asukohta paigaldatud suunatikku. Edukaks soorituseks on oluline õige langetussuuna valik, tuule, võra kuju jm. tegurite mõju täpne arvestamine. Tähtis on ka langetuslõigete korrektsus, pideriba õiged mõõdud, õige kännu kõrgus. Kõike seda tuleb teha järgides õigeid töö- ja ohutustehnika võtteid. Võistlusala edukal sooritamisel on võimalik saada maksimaalselt 600 punkti, millest 400 langetustäpsuse eest ja ülejäänud 200 kiiruse ja korrektsuse eest. Ülesande sooritamiseks on võistlejal aega maksimaalselt 5 minutit

 

Saeketi vahetus

Võistlejal tuleb võimalikult kiiresti saelt kett maha võtta, saeplaat ümber pöörata ning vahetuskett peale panna. Uuesti kokku monteerimisel tuleb saekett ja kinnitusmutrid hoolikalt pingutada, sest sama saega tuleb sooritada järgnevad võistlusalad. Saeplaadi kinnitusmehanismi järgi jagatakse saed kahte gruppi. Erinevatel gruppidel arvestatakse ajapunkte erinevalt. Ketivahetuse eest võivad parimad saada üle 120 punkti. Karistuspunkte saab mutri või keti mahapillamise, saeplaadi pööramata jätmise, keti lohaka pingutuse või valesti paigaldamise eest ning ohutusnõuete rikkumise eest.

 

Kombineeritud järkamine

Võistleja ülesandeks on lõigata 3-8 cm paksune ketas kahe maapinna suhtes 7 kraadi kaldu asetatud 35 cm läbimõõduga palgi otsast. Mõlemad kettad tuleb eraldada alt ja pealt lõikega nii, et mõlemad lõiked kohtuvad palgi külgedele tõmmatud 10 cm laiustes triipudes. Oluline on lõigete sooritamise kiirus, lõigete täpne kokkujuhtimine, ketaste õige paksus ja ohutusnormide järgimine. Selle võistlusala sooritamise eest on maksimaalselt saadud ligi 200 punkti.

 

Täpsussaagimine

Täpsussaagimisel on eesmärgiks lõigata 3-8 cm paksune ketas kahe maaslamava palgi otstest nii, et saag ei puudutaks palkide all maapinnaga tasa asetsevat saepuruga kaetud planku. Planku lõikamise korral on võistlustulemus selle palgi eest automaatselt null. Lõiked tuleb teha risti palgi pikkiteljega. Hinnatakse soorituse kiirust, lõigete korrektsust ja ohutusnormide järgimist. Ajapunktide arvestus toimub analoogiliselt kombineeritud järkamisega. Maksimaalselt on ala eest võimalik saada umbes 240 punkti
 

Okste laasimine

Laasitavale (ümaraks treitud) tüvele on sisse puuritud-löödud 30 kasepuust treitud 33 mm läbimõõduga tehisoksa. Laasimisel on ülesandeks võimalikult kiiresti lõigata tüvelt kõik oksad, vältides seejuures liiga pikkade oksatüügaste jätmist aga ka tüvele sisselõigete tegemist. Karistuspunkte võib saada lisaks normaja (30 sek) ületamisele ja laasimiskvaliteedi eksimustele ka tööohutusnõuete rikkumise eest. Laasimise eest on võimalik saada üle 440 punkti, millest 200 töö kvaliteedi eest ja ülejäänud soorituse kiiruse eest.

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki