Uudised

Metsaühistud võtavad kasutusele ühise kaubamärgi

07.09.2015

3. septembril esitleti Viimsis toimunud metsaühistute infoseminaril metsaühistute ühise kaubamärgi loomiseks tehtud töid. Kaubamärki METSAÜHISTU saavad kasutada kõik Eestis tegutsevad metsaühistud, mis vastavad ühiselt kokkulepitud kvaliteedistandarditele.

Loe edasi »

Looduskaitse maksab metsaomanik kinni

28.07.2015

ÄRIPÄEVA metsanduse lisa: Riik seab erametsaomanikele kuuluvatele metsaaladele rangeid looduskaitselisi kitsendusi, selle eest pakutav hüvitis aga omanikele kahjusid ei korva. Looduskaitse all olevate maade eest makstakse kompensatsiooni vaid nendel aladel, mis kuuluvad Natura 2000 võrgustikku. Hüvitise suurus piiranguvööndis, kus metsamajandamine mõnevõrra siiski lubatud, on 60 eurot hektari kohta aastas, sihtkaitsevööndis aga 110 eurot. Natura 2000 võrgustikku mittekuuluvate kaitsealade puhul hüvitist ei maksta.

Loe edasi »

Raiemahu vähenemine kaotab 5000 töökohta

15.06.2015

Valitsuse regionaalpoliitika üks suuremaid ja raskemaid ülesandeid on töökohtade loomine maapiirkonnas ning sellele otsitakse aktiivselt lahendust. Täna on olukord jõudnud nii kaugele, et üks suurimaid tööandjaid maapiirkonnas ehk metsasektor on tugevalt languses ja tänane prioriteet oleks vähemalt säilitada olemasolevad töökohad. Metsasektor on languses, sest küttepuu ja paberipuu väga väike nõudlus on viinud hinnad nii madalale, et raie tegemisel peaks metsaomanik tulu saamise asemel hoopis peale maksma.

Loe edasi »

Eesti pikim matkatee on nüüd 820-kilomeetrine

10.06.2015

Laupäeval, 13. juunil avab RMK Eestit läbiva matkatee võrgustiku 193 km pikkuse lisalõigu Perakülast Aegviitu. Sellega on valmis saanud RMK matkatee teine haru ehk 820-kilomeetrine teekond Läänemaalt Lõuna-Eesti kuplite vahele.

Loe edasi »

47. Metsanduse kutsevõistlused 2015

09.06.2015

RMK suvepäevad ja 47. metsanduse kutsevõistlused toimuvad seekord Liivi lahe ääres Lepaninal. Kuna kutsevõistlused ja laagriplats asuvad lähestikku, saad elada kaasa nii võistlustele kui ka osa võtta suvepäevade programmist.

Loe edasi »

Eesti raiemeister selgub Viljandis

30.05.2015

Juba eeloleval laupäeval, 6. juunil, toimuvad Viljandis Eesti raiemeistrivõistlused 2015. Võistluspäeva lõpuks selgub, kes on 2015. aasta Eesti meister raiespordis.

Loe edasi »

RMK kutsub osalema loodus- ja pärandkultuuri väärtuste kaardistamises

23.04.2015

Alates tänasest saavad kõik soovijad anda oma panuse loodus- ja pärandkultuuri väärtuste kaardistamisse RMK hoole alla lisandunud maatükkidel. Sellel aastal inventeerivad RMK metsakorraldajad 1617 katastriüksust ligi 38 000 hektaril, oodatud on tähelepanekud seal asuvate ja seni registreerimata loodus- ja pärandkultuuri väärtuste kohta.

Loe edasi »

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki