Sündmused

Eesti Metsaselts on aktiivselt organiseerinud metsanädalate, seminaride, konverentside, kutsevõistluste, näituste ja muude samalaadsete ürituste korraldamist, eesmärk on tugevdada metsameeste ühtekuuluvust ja tutvustada metsandust ühiskonnale. 
 
Tuntumad Eesti Metsaseltsi poolt korraldatavad sündmused on:
 
 • Eesti raievõistlused
 • metsanduse kutsevõistlused
 • metsanduse visioonikonverents
 • rahvusvaheline võistlus "Noored Euroopa metsades"
 • Otsustajate Metsakool
 • Metsarahva päev

2014 Jaanuar

 • Maaülikooli kolmapäevaõhtu

  Metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakasvatuse osakonna dotsent Rein Drenkhan räägib metsade invasiivsetest haigustest. Drenkhani sõnul seisavad Balti- ja Põhjamaade metsad silmitsi suureneva ohuga uute patogeenide ees: „Invasiivsete patogeenide koloniseerimise protsessi päästikuks on olnud kliimamuutused ja suurenev majanduslik globaliseerumine.“
  Koht: Baeri maja, Veski 4
  Korraldaja: Eesti Maaülikool
 • Loodusfotonäitus "Vereta jaht XVI".

  Tartu loodusmajas (Lille 10) on 20.01-20.02.2014 avatud loodusfotonäitus "Vereta jaht XVI". Näitust on võimalik külastada tööpäevadel kell 9.00-18.00. Näituse külastus on prii.
  Koht: Tartu loodusmaja, Lille 10
  Korraldaja: Eesti Loodusmuuseum, RMK ja Overall
 • Kaitsmised Eesti Maaülikoolis

  Loodusvarade kasutamise ja kaitse ning metsanduse õppekavade bakalaureusetööde kaitsmine.
  Koht: Eesti Maaülikool
  Korraldaja: Eesti Maaülikool
 • Metsaseaduse uuenduste infopäev

  Metsaseaduseuuenduste tutvustus ja ülevaade
  Koht: Luua Metsanduskool
  Korraldaja: Luua Metsanduskool
 • Konverents „Taastuvenergia – kasuks kliimale, inimestele, valdadele ja regioonidele“

  Konverentsi eesmärk on tutvustada erinevate osapoolte seisukohti ja vahetada praktilist laadi informatsiooni taastuvenergiast kui kliimasõbralikust energiatootmisest kohalikul ja regionaalsel tasandil, mis loob lisa sissetulekuid ja töökohti maapiirkonnas. Arutletakse nii poliitilise raamistiku, maksumuse kui tehniliste lahenduste üle.
  Koht: Toompuiestee 27 hotellis Meriton
  Korraldaja: Eestimaa Talupidajate Keskliit, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Sihtasutus EuroNatur
 • Tuleohutud puitmajad

  Esmaspäeval, 27. jaanuaril toimub Tallinna Tehnikaülikoolis konverents, kus tutvustatakse käsiraamatut „Tuleohutud puitmajad. Versioon 3“
  Koht: Tallinna Tehnikaülikool

2014 Veebruar

 • RMK teadusseminar

  Teadusseminaril esitletakse RMK rahastamisel toimuvate uuringute tulemusi ning tutvustatakse doktorikoolis tehtavad teadustööd.
  Koht: Tartu, Dorpat konverentsikeskus
  Korraldaja: RMK
 • Metsloomade õpituba

  Tartu Keskkonnahariduse Keskus kutsub lapsi koos vanematega sõbrapäeva järgsel laupäeval, 15. veebruaril loodusmajja tutvust tegema metsloomadega.
  Koht: Tartu loodusmaja, Lille 10
 • Loengusari "Metsamees pajatab"

  Pajatama tuleb RMK Põlvamaa metsaülem Andres Sepp.
  Koht: Kreutzwaldi 5, 1B27
  Korraldaja: Eesti Metsaüliõpilaste Selts

2014 Märts

 • "Noored Euroopa metsades" Eesti eelvoor

  "Noored Euroopa metsades" 2014. aasta võistlus saab alguse 5. märtsil, kus selguvad Eesti finalistid.
  Koht: Koolides üle Eesti
 • Eesti Maaülikooli kolmapäeva teeõhtu

  Eesti maaülikooli kolmapäevasel teeõhtul räägib maaülikooli maastikuarhitektuuri osakonna lektor Merle Karro-Kalberg puudest. Kõik huvilised on oodatud!
  Koht: Baeri maja, Veski 4
  Korraldaja: Eesti Maaülikool

2014 Aprill

 • "Noored Euroopa metsades" Eesti finaal

  Selguvad "Noored Euroopa metsades" Eesti finalistid, kes sõidavad sügisel 2014 Saksamaale Euroopa finaali.
  Koht: Luua Metsanduskool
 • Eesti Maaülikooli kolmapäeva teeõhtu

  Eesti maaülikooli kolmapäevasel teeõhtul räägib maaülikooli maastikuarhitektuuri osakonna lektor Merle Karro-Kalberg puudest. Kõik huvilised on oodatud!
  Koht: Baeri maja, Veski 4
  Korraldaja: Eesti Maaülikool
 • Luua Metsanduskooli kutsevõistlused

  Luua Metsanduskooli õpilaste metsanduslikud kutsevõistlused, kus selgitatakse välja kooli parimad, kes saavad Luua Metsanduskooli esindada rahvusvahelistel võistlustel. Populariseerida raievõistlusi ja metsanduslike teadmiste proovilepanek metsarajal. Tihendada koostööd teiste ametikoolidega, ning populariseerida metsandust üldhariduskoolides ja seeläbi tõsta metsanduslikke teadmisi.
  Koht: Luua Metsanduskool
  Korraldaja: Luua Metsanduskool
 • Exhibition "Forest and wood"

  Läti metsa ja puidu mess
  Koht: Latvi, Riga
 • Maamess

  Traditsiooniline Baltikumi suurim maa ja metsa teemaline mess.
  Koht: Tartu messikeskus
  Korraldaja: Tartu Näitused
 • Kevadkarikas 2014

  Raievõistlusi on korraldatud ja paremaid selgitatud Eestis juba aastakümneid. Igal perioodil on olnud oma nägu ja omad tegijad, nii ka raievõistlused on pidevas muutumises ja käivad ajaga kaasas. Raievõistlused on sport ja sport on show. Ühelt poolt selgitatakse parimaid, teisalt pakutakse elamusi ja põnevust pealtvaatajatele.
  Koht: Tartu messikeskus
  Korraldaja: Eesti Metsaselts

2014 Mai

 • Europea Italia

  Rahvusvahelised noorte metsanduslikud kutsevõistlused, mis sel aastal toimuvad Itaalias.
  Koht: Itaalia
 • „Kust tuleb, kuhu läheb Eesti puitmaja“

  Eesti Puitmajaliit tunnustab tiitliga Eesti puitmaja sõber 2013 Eesti Vabaõhumuuseumi, kes oma järjepideva tegevusega on taganud puitarhitektuuri ja -ehituse traditsioonide säilitamise ning väärtustamise. Tänu Vabaõhumuuseumi panusele on tänaseni alles suur hulk Eesti ajaloolisest taluehituse pärandist ning selle kaudu on traditsioonid, oskused ja teadmised kandunud edasi nende inimesteni, kes tegelevad puidust ehitamise ja tootearendusega tänasel päeval.
  Koht: Eesti Vabaõhumuuseum
  Korraldaja: Eesti Puitmajaliit
 • Metsamehe jälgedes - Eino Laas

  Eesti Metsateenijate Ühing kutsub 23. mail kohtuma teeneka metsamehe ja õppejõuga Järvseljal.
  Koht: Järvselja
  Korraldaja: Eesti Metsateenijate Ühing
 • Raietöölise kursus, ettevalmistus kutseeksamiks

  Kursuse eesmärk on valmistada ette oskustöötaja, kes teeb metsakasvatusega ja puidu varumisega seotud töid. Raietööline juhindub oma töös püstitatud metsakasvatuslikest eesmärkidest. Puidu varumisel juhindub ta raielangi tehnoloogilisest skeemist ja sortimendi kvaliteedinõuetest, luues optimaalsed töötingimused puidu kokkuveoks ja ladustamiseks. Raietööline kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaagi ning teisi töö- ja turvavahendeid.
  Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskus, Peahoone tee 2, Tihemetsa, Saarde vald, Pärnumaa
  Korraldaja: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskus
 • RMK loodushoiu külastusjuhi ja loodusvahi ametit tutvustav teemapäev

  Toimumisaeg 30. mai 2014. Peraküla, Nõva vald, Nõva looduskeskus. Päeva läbiviijad: külastusjuht Marju Pajumets, loodusvahid Jaan Veltman ja Jaak Selart, piirkonna juht Tiina Selart
  Koht: Peraküla
  Korraldaja: RMK ja Eesti Metsateenijate Ühing

2014 Juuni

 • Balti Mängud

  Baltiriikide metsanduslikud kutsevõistlused. Osalevad Eesti, Läti ja Leedu noored metsanduse kutsealaõppurid ning võrdlevad oma oskusi erinevatel metsanduslikel kutsealadel.
  Koht: Luua Metsanduskool
  Korraldaja: Luua Metsanduskool
 • Järvselja Suvemängud 2014

  Traditsioonilised Järvseljasuvemängud ootavad taas metsanduse vilistlasi ja ka praeguseid tudengeid Järvseljale, et veeta üheskoos mõnus ja sportlik nädalavahetus.
  Koht: Järvselja
  Korraldaja: Eesti Metsaüliõpilaste Selts
 • 46. metsandustöötajate kutsevõistlused

  Kutsevõistlustele on oodatud kõigi metsandusega seotud organisatsioonide töötajad või liikmeid. Osale julgesti!
  Koht: Toila Oru park
  Korraldaja: RMK ja Eesti Metsateenijate Ühing
 • Eesti raiemeistrivõistlused 2014

  Raievõistlejad ja raiespordisõbrad on sel aastal oodatud Pärnusse. 27.-29. juuni toimuvad Pärnu Hansapäevad, mille raames peetakse ka Eesti raiemeistrivõistlused. Rahvusvahelise tipptasemel võistluse võistluste esimene ala, langetamine, toimub metsas ning teised alad Pärnu Vallikäärus. Päev läbi jagub tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Pealtvaatajatele loositakse välja hulganisti auhindu ning viiakse läbi mitmeid võistlusi, kus välja pandud ka auhinnad.
  Koht: Pärnu
  Korraldaja: Eesti Metsaselts

2014 August

 • Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change

  Global environmental change poses complex challenges to our continued demand for ecosystem services. Where forestry in the past focused on the production of a few commodities, the threat of global environmental change demands that we adopt a new paradigm of forest management that combines past knowledge with innovative management planning strategies that consider a full range of projected ecosystem responses, and resilience to unanticipated factors.
  Koht: Tartu
  Korraldaja: Eesti Maaülikool
 • Ökofestival

  15. augustil toimub RMK Kiidjärve Looduskeskuses Ökofestivali traditsiooniline seminar, kus sel aastal keskendutakse metsanduse ja jahinduse teemadele.
  Koht: RMK Kiijärve Looduskeskus
  Korraldaja: SA Põlvamaa Arenduskeskus
 • Eesti puitmajasõprade suvekonverents 2014

  Eesti edumeelseid puitmajatootjaid ühendav Eesti puitmajaklaster koostöös Eesti Puitmajaliiduga korraldas 2012. aastal esmakordselt puitmajasõprade suvekonverentsi „Eesti – Euroopa suurim puitmajade eksportöör aastal 2020?“. Konverents tõi kokku enam kui 100 puitmajasektori arengust huvitatud professionaali, kes arutasid sektori tulevikuperpektiivide ning arengut mõjutavate tegurite üle. 2013. aastal Naissaarel toimunud konverents keskendus eelkõige enerigatõhususele, tuleohutusele ning arhitektruurile.
  Koht: Muhu saar
  Korraldaja: Eesti Puitmajaliit
 • Hummuli CUP 2014

  23. augustil toimub Eesti raiespordihooaja viimane võistlus – Hummuli CUP 2014. Valgamaal Hummulis läbiviidav võistlus on ühtlasi viimaseks võistlustrenniks ja vormi timmimise kohaks septembrikuus Šveitsis toimuvateks raiespordi maailmameistrivõistlusteks. Varasematel aastatel TOP 10 nime kandev üritus toimub sel korral Hummuli looduspäeva raames Hummuli pargis - sellest ka nimemuutus.
  Koht: Hummuli mõisapark
  Korraldaja: Eesti Metsaselts

2014 September

 • Konverents „Järvselja looduskaitseala 90“

  Järvselja Looduskaitse ala saab 90. aastaseks. Konverentsil vaadatakse tagasi möödunule ja heidetakse pilk tulevikku.Konverents toimub Järvselja jahilossis.
  Koht: Järvselja
  Korraldaja: Järvselja Katse- ja Õppemetskond
 • "Noored Euroopa metsades" rahvusvaheline finaal

  Euroopa noored kohtuvad lõppvõistlusel Eberswaldes, et nädala jooksul panna proovile teadmised metsadest, rakendada neid praktiliste ülesannete käigus metsas ja ettekandega tutvustada oma kodumaa metsi ja metsandust.
  Koht: Saksamaa, Eberswalde

2014 Oktoober

 • Metsanduslikud kutseühingud läbi aegade

  95 aastat Eesti Metsateenijate Ühingu asutamisest 25 aastat Eesti Metsaüliõpilaste Seltsi asutamisest 25 aastat Eesti Metsaülemate Ühingu taasasutamisest
  Koht: RMK Sagadi Metsakeskus
  Korraldaja: Eesti Metsateenijate Ühing, Eesti Metsaüliõpilaste Selts
 • Eesti puukujurite sügislaager

  Eesti esimene puukujurite sügislaager toimub juba sellel nädalal Tonda t, Krüüdneri k, Valgjarve v, Põlvamaal 21. kuni 25. oktoobrini.
  Koht: Krüüdneri küla
  Korraldaja: Ott Olesk

2014 November

 • Puit - homse elukeskkonna võti

  Puidu laialdasem kasutamine on lahenduseks mitmetele inimkonna ees seisvatele probleemidele. Puit ehitusmaterjalina on taastuv ja kodumaine ressurss, mille laialdasem ja mitmekülgsem kasutamine aitab pidurdada kliima soojenemist ja loob tervisliku keskkonna. Kogu maailm püüdleb ökoloogilise jalajälje vähendamise suunas – see loob puidule üha soodsamad tingimused ehitusmaterjalide turul konkureerimiseks. Viimase aja silmapaistvaimate puitehituse võimaluste ja lahendustega on võimalik tutvuda puitarhitektuuri konverentsil.
  Koht: KUMU
  Korraldaja: EMPL
 • Metsade tootlikkuse õppepäev Tartus

  Õppepäeva eesmärgiks on anda osalejatele ülevaade metsade poolt pakutavatest hüvedest ning selgitada, millised on erinevad võimalused metsade puiduliste hüvede tootlikkuse tõstmiseks. Kursuselt saadud teadmised aitavad osalejail teha nii puistu uuendamisel kui ka selle kasvu ajal õigeid otsuseid puistu puidu tootlikkuse suurendamiseks.
  Koht: Eesti Maaülikooli Tehnikamaja
  Korraldaja: SA Erametsakeskus
 • Metsade tootlikkuse õppepäev Tartus

  Õppepäeva eesmärgiks on anda osalejatele ülevaade metsade poolt pakutavatest hüvedest ning selgitada, millised on erinevad võimalused metsade puiduliste hüvede tootlikkuse tõstmiseks. Kursuselt saadud teadmised aitavad osalejail teha nii puistu uuendamisel kui ka selle kasvu ajal õigeid otsuseid puistu puidu tootlikkuse suurendamiseks. Toimumisaeg- ja koht: 12.11.2014 kell 13-17, Eesti Maaülikooli tehnikamaja, Kreutzwaldi 56/1 ruum 303, III korrus, TARTU
  Koht: Eesti Maaülikooli tehnikamaja, Kreutzwaldi 56/1 ruum 303, III korrus, TARTU
  Korraldaja: Eesti Maaülikool
 • Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine XVI

  Konverentsi fookuses on Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 ning taastuvenergia väikelahendused hoonetes
  Koht: Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1A).
  Korraldaja: Eesti Maaülikool

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki