Sündmused

Seminar "Metsaraietööd taristute piirkondades"

Luua Metsanduskool - Jaanuar 09, 2015

13:30 algus 
Luua Metsanduskooli Õppehoone auditooriumis (ruum 217).
 
13:30 Liikuv mets – raie ja ladustamise tegevus teel ja kaitsevööndis
Maanteeamet, Arnold Narits
Uue teeseaduse valguses metsatöödele esitatavatest tingimustest tööde planeerimisest lao lõpetamiseni.
Reeglid ja ettevaatlikkus piirangutsoonis. 
 
14:30 Särtsuv mets – elektrilevi piirkonnas liikuvad masinad ja langetatavad puud
Elektrilevi, Martin Paimre
Elektriohutus seadusele tuginedes kaitsevööndite ulatus ja seal tegutsemise kord
Metsatööde planeerimine liinidel ja kaitsevööndites, vajalikud kooskõlastused.
Piirangud ja ohud kaitsevööndis tegutsemisel. Teostaja vastutus ja tegutsemine õnnetusjuhtumi korral.
 
16: 00 Lõikuv mets – gaasitrasside ja metsatööde lõikumise rajad ja vööndid
EG Võrguteenus, Jüri Viirmaa ja Eldur Orupõld
Metsanduslikud (ka jahindus) tööd ja tegevused gaasitorustike ja sidekaabli kaitsevööndis. Tööde planeerimine ja kooskõlastamine.
Gaasitrasside lõikumised metsaraie transpordikoridoridega. Teostaja vastutus ja tegutsemine juhtumi korral.
 
17:00 orienteeruv lõppaeg
 
Koolituse maksumus 10€ sisaldab 2 kohvipausi ning infomaterjale. Tasumine arve alusel.
tagasi

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki