Rahvusvaheline koostöö

Eesti Metsaselts on tegev mitmetes rahvusvahelistes võrgustikes. Iga-aastastel kohtumistel vahetatakse kogemusi, parimaid praktikaid ning arendatakse ja planeeritakse koostööd.

Euroopa Metsaseltside Võrgustik koondab Euroopa metsaseltse

Euroopa Metsanduse Kommunikatsioonijuhtide Võrgustik koondab Euroopa metsanduse, metsandushariduse ja kommunikatsooniga tegelevate organisatsioonide esindajaid. Ühiselt viiakse ellu uuringuid ja nt Euroopa metsanädalat.

"Noored Euroopa metsades" rahvusvaheline võistlus õpilastele viiakse läbi rohkem kui 10 riigi metsandusorganisatsioonide koostöös. Olulisel kohal on metsandushariduse kvaliteedi tõstmine ja teadlikkuse tõstmine Euroopa metsandusest.

European Forester's Competition in Nordic Skiing - iga-aastane talvine võistlus Euroopa metsandustöötajatele, kus pannakse proovile suusatamisoskused. Lisaks tutvutakse korraldajariigi metsandusega.

 

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki