Juhendid

"Noored Euroopa metsades" on hariv võislus, mis on suunatud noortele vanuses 15 kuni 19, kes tahavad proovile panna oma teadmised metsandusest. Võistkonnad võtavad mõõtu viktoriinis, lahendavad praktilist laadi ülesandeid metsas ning esitlevad oma teadmisi ja mõtteid posterettekandega.

"Noored Euroopa metsades" viktoriini küsimused puudutavad Eesti loodust, metsandust ja metsandusega seotud ajalugu, samuti üldteadmisi Euroopa metsadest. 

Võistluse juhend

"Noored Euroopa metsades" võistlus toimub kahes osas:
 1. Eelvoor 5. aprillil üle Eesti, vajalik internetiga arvuti olemasolu - veebipõhine viktoriin;
 2. Finaal 10.-17. mai 2021. Veebiviktoriin, praktilised ülesanded, postrid, täpsem juhend tulekul;

Osalejad:

 • Võistkondade arv kooli kohta ei ole piiratud,
 • Võistkonna liikmete vanused peavad jääma vahemikku 15-19 aastat,
 • Võistkonna suuruseks on kolm liiget,
 • Võistkonnaliikmed peavad oskama inglise keelt.

 

Eelvoor 5. aprillil

Tähelepanu!

Seoses koroonaviiruse kõrge levikuga toimub kogu Noored Euroopa Metsades võistlus veebis. 
 
Eelvooru reeglid:
 1. Veebiviktoriini võivad kõik lahendada oma kodudes 
 2. Iga võistkond võib viktoriini küsimusi vastata ainult ühest arvutist! Seega 1 võistkonna liige (võistkonna kapten) logib  sisse moodle kursusele ja vastab küsimustele, suheldes samal ajal oma võistkonnakaaslastega läbi vabalt valitud IT lahenduse (facebook, skype, zoom jne) 
 3. Viktoriini lahendamiseks on aega 1,5 tundi. 
 4. Veebiviktoriini saab sooritada vaid ühe korra vahemikus 00:01-23:59. 
 
Eelvooru üldine juhend
 1. Eelvooruks on viktoriin,
 2. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine www.metsaselts.ee lehel ja moodles hiljemalt 31. märts 2021
 3. Viktoriini küsimustele vastavad võistkonnad moodle.edu.ee portaalis, kursus "Noored Euroopa Metsades 2021"
 4. Viktoriin koosneb 50st küsimusest. Igal küsimusel on 4 valikvastust, millest 1 on õige,
 5. Viktoriini küsimused puudutavad Eesti ja Euroopa riikide loodust, metsandust, looduskaitset ja metsakorraldust, 
 6. Eelvoorust pääseb Finaali edasi 15 parima tulemusega võistkonda,
 7. Eelvooru tulemused kuulutatakse välja hiljemalt 7. aprill ja avaldatakse www.metsaselts.ee lehel.

Finaal 10. - 17. mai

 1. Finaal koosneb veebiviktoriinist, praktilistest ülesannetest metsas ja posterettekandest,
 2. Finaal toimub veebipõhisena
 3. Finaalis osalevad kuni 15 eelvoorus parima tulemuse saanud võistkonda,
 4. Viktoriini ülesehitus ja läbiviimine on sarnane eelvooru viktoriinile, millele lisanduvad praktilise suunitlusega metsaraja ülesanded 
 5. Posterettekanne valmistatakse veebipõhiselt, kõigile võistkondadele ette antud ühisel teemal, mis avaldatakse finaali esimesel päeval. 
 6. Parima tulemusega võistkondadele auhinnad!

 

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki