Juhendid

"Noored Euroopa metsades" on põnev võistlus 15 kuni 19 aastastele noortele, kes tahavad proovile panna oma teadmised metsandusest. Võistkonnad võtavad mõõtu viktoriinis, lahendavad praktilist laadi ülesandeid metsas ning esitlevad oma teadmisi ja mõtteid posterettekandega.

"Noored Euroopa metsades" viktoriini küsimused tuginevad metsandust puudutavatele üldteadmistele ning õppematerjalidele, mis on koostatud võistlusel osalevate riikide poolt (inglise keeles). Materjalid sisaldavad ülevaadet Euroopa metsadest ja täpsemat infot Euroopa riikide metsade, looduskaitse ja metsakorralduse kohta. 

Võistluse juhend

"Noored Euroopa metsades" võistlus toimub kolmes osas:
 1. Eesti I voor 20. märts koolides üle Eesti, vajalik internetiga arvuti olemasolu - veebipõhine viktoriin, osaliselt Noored Euroopa metsades õppematerjalide põhjal, mis on avaldatud www.metsaselts.ee lehel;
 2. Eesti finaal 2.-3. mai Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas - viktoriin, praktilised ülesanded, postrid;
 3. rahvusvaheline finaal sügisel Tšehhis.

Osalejad:

 • Võistkondade arv kooli kohta ei ole piiratud,
 • Võistkonna liikmete vanused peavad jääma vahemikku 15-19 aastat,
 • Võistkonna suuruseks on kolm liiget,
 • Võistkonnaliikmed peavad oskama inglise keelt.
LAE ALLA Noored Euroopa metsades 2019 õppematerjalid

Eesti I voor 20. märts

 1. Eesti eelvooruks on viktoriin,
 2. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine www.metsaselts.ee lehel hiljemalt 14. märts 2019Võistkonnad registreerib õpetaja/ juhendaja,
 3. Viktoriin viiakse läbi 20. märtsi päeva jooksul internetipõhiselt koolides üle Eesti (võistkonnad saavad vastamiseks ise valida sobiva kellaaja, viktoriin on avatud 24 tundi),
 4. Viktoriini küsimustele vastavad võistkonnad Eesti Metsaseltsi kodulehel www.metsaselts.ee vastavas viktoriini programmis,
 5. Võistkonna registreerimisel antud võistkonna nimi on võistkonna liikmete ühiseks nimetajaks ja tagab ligipääsu viktoriinile,
 6. Viktoriin koosneb 50st küsimusest. Igal küsimusel on 4 valikvastust, millest 1 on õige,
 7. Viktoriini küsimused puudutavad Eesti ja Euroopa riikide loodust, metsandust, looduskaitset ja metsakorraldust, 
 8. Viktoriini küsimustele vastamiseks ei ole lubatud kasutada abimaterjale,
 9. Koolides viib võistlust läbi koolipoolne juhendaja,
 10. Viktoriini küsimustele vastamiseks on võistkondadel aega poolteist tundi (90 minutit),
 11. Eelvoorust pääseb Eesti finaali edasi 15 parima tulemusega võistkonda,
 12. Eelvooru tulemused kuulutatakse välja hiljemalt 22. märts ja avaldatakse www.metsaselts.ee lehel.

Eesti finaal 2.-3. mai

 1. Eesti finaal koosneb viktoriinist, praktilistest ülesannetest metsas ja posterettekandest,
 2. Eesti finaal toimub Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas,
 3. Eesti finaalis osalevad 15 Eesti eelvoorus parima tulemuse saanud võistkonda,
 4. Viktoriini ülesehitus ja läbiviimine on sarnane eelvooru viktoriinile. Küsimused võivad osaliselt olla asendatud praktiliste ülesannetega metsas,
 5. Poster valmistatakse koha peal, kõigile võistkondadele ette antud ühisel teemal ja postrit esitletakse žüriile,
 6. Parima tulemusega võistkond pääseb rahvusvahelisse finaali, mis toimub sügisel 2019 Tšehhis.

"Noored Euroopa metsades" rahvusvaheline finaal

 1. Eestit esindab rahvusvahelises finaalis Eesti finaali võitnud võistkond,
 2. Rahvusvahelise finaali korraldus on sarnane Eesti finaalile - toimub viktoriin, praktiliste ülesannetega võistlus ja postri esitlus,
 3. Finaal toimub inglise keeles,
 4. Euroopa finaalis moodustatakse uued rahvusvahelised võistkonnad, kus kõik kolm liiget esindavad erinevat riiki. Ühise võistkonnana osaletakse nii viktoriinis, metsas kui ka esitluse koostamisel ja ette kandmisel,
 5. 2019. aastal toimub Euroopa finaal Tšehhis.
Võistluse koduleht ypef.eu.
 

 

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki