Juhendid

"Noored Euroopa metsades" on põnev metsanduslik võistlus 15 kuni 19 aastastele noortele, kes tahavad proovile panna oma teadmised metsandusest. Võistkonnad võtavad mõõtu viktoriinis, lahendavad praktilist laadi ülesandeid metsas ning esitlevad oma teadmisi ja mõtteid posterettekandega.

"Noored Euroopa metsades" viktoriini küsimused tuginevad õppematerjalidele, mis on koostatud võistlusel osalevate riikide poolt (inglise keeles). Materjalid sisaldavad ülevaadet Euroopa metsadest ja täpsemat infot Euroopa riikide metsade, looduskaitse ja metsakorralduse kohta. 

Võistluse juhend

"Noored Euroopa metsades" võistlus toimub neljas osas:
 1. Eesti I voor 1.-25. märts - võistkonnad koostavad küsimusi metsa ja metsanduse kohta, osaliselt õppematerjalide põhjal;
 2. Eesti II voor 3. aprillil koolides üle Eesti, vajalik internetiga arvuti olemasolu - veebipõhine viktoriin;
 3. Eesti finaal 2.-3. mai Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas - viktoriin, praktilised ülesanded, postrid;
 4. rahvusvaheline finaal septembi lõpus Leedus.

Osalejad:

 • Võistkondade arv kooli kohta ei ole piiratud,
 • Võistkonna liikmete vanused peavad jääma vahemikku 15-19 aastat,
 • Võistkonna suuruseks on kolm liiget,
 • Võistkonnaliikmed peavad oskama inglise keelt.
LAE ALLA Noored Euroopa metsades 2018 õppematerjalid

Eesti I voor 1.-25. märts

 1. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine www.metsaselts.ee lehel hiljemalt 25 märts 2018Võistkonnad registreerib õpetaja/ juhendaja,
 2. Eesti I vooruks on 10 küsimuse koostamine: 1) võistluse ametlike õppematerjalide põhjal Euroopa metsade ja metsanduse kohta 5 küsimust, ja 2) Eesti metsade ja metsanduse kohta 5 küsimust,
 3. Küsimused tuleb sisestada www.metsaselts.ee lehel olevasse vormi 25. märtsiks 2018,
 4. Küsimused tuleb koostada inglise keeles,
 5. Küsimus koosneb kahest osast: 1) tekstist arusaamist näitav küsimus ("kas"-küsimused ei ole lubatud; vältida numbrite küsimist) ja 2) õige vastus,
 6. I voorust pääsevad edasi II vooru kõik võistkonnad, kes esitavad 25. märtsiks 10 korrektset küsimust.

Eesti II voor 3. aprillil

 1. Eesti eelvooruks on viktoriin,
 2. Viktoriin viiakse läbi 3. aprilli päeva jooksul internetipõhiselt koolides üle Eesti (võistkonnad saavad vastamiseks ise valida sobiva kellaaja, viktoriin on avatud 24 tundi),
 3. Viktoriini küsimustele vastavad võistkonnad Eesti Metsaseltsi kodulehel www.metsaselts.ee vastavas viktoriini programmis,
 4. Võistkonna registreerimisel antud võistkonna nimi on võistkonna liikmete ühiseks nimetajaks ja tagab ligipääsu viktoriinile,
 5. Viktoriin koosneb 50st küsimusest. Igal küsimusel on 4 valikvastust, millest 1 on õige,
 6. Viktoriini küsimused on inglise keeles,
 7. Viktoriini küsimused on koostatud õpilaste saadetud küsimuste põhjal ja puudutavad erinevate Eesti ja Euroopa riikide loodust, metsandust, looduskaitset ja metsakorraldust, 
 8. Viktoriini küsimustele vastamiseks ei ole lubatud kasutada abimaterjale,
 9. Koolides viib võistlust läbi koolipoolne juhendaja,
 10. Viktoriini küsimustele vastamiseks on võistkondadel aega poolteist tundi (90 minutit),
 11. Eelvoorust pääseb edasi Eesti finaali 15 parima tulemusega võistkonda,
 12. Eelvooru tulemused kuulutatakse välja 4. aprillil.

Eesti finaal mais

 1. Eesti finaal koosneb viktoriinist, praktilistest ülesannetest metsas ja posterettekandest,
 2. Eesti finaal toimub mais Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas,
 3. Eesti finaalis osalevad 15 Eesti eelvoorus parima tulemuse saanud võistkonda,
 4. Viktoriini ülesehitus ja läbiviimine on sarnane eelvooru viktoriinile. Küsimused võivad osaliselt olla asendatud praktiliste ülesannetega metsas,
 5. Poster valmistatakse koha peal, kõigile võistkondadele ette antud ühisel teemal ja postrit esitletakse žüriile,
 6. Parima tulemusega võistkond pääseb rahvusvahelisse finaali, mis toimub septembris 2018 Leedus.

"Noored Euroopa metsades" rahvusvaheline finaal septembris

 1. Eestit esindab rahvusvahelises finaalis Eesti finaali võitnud võistkond,
 2. Rahvusvahelise finaali korraldus on sarnane Eesti finaalile - toimub viktoriin, praktiliste ülesannetega võistlus ja postri esitlus,
 3. Finaal toimub inglise keeles,
 4. Euroopa finaalis moodustatakse uued rahvusvahelised võistkonnad, kus kõik kolm liiget esindavad erinevat riiki. Ühise võistkonnana osaletakse nii viktoriinis, metsas kui ka esitluse koostamisel ja ette kandmisel,
 5. 2018. aastal toimub Euroopa finaal Leedus.
Võistluse koduleht ypef.eu.
 

 

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki