Juhendid

"Noored Euroopa metsades" on hariv võislus, mis on suunatud noortele vanuses 15 kuni 19, kes tahavad proovile panna oma teadmised metsandusest. Võistkonnad võtavad mõõtu viktoriinis, lahendavad praktilist laadi ülesandeid metsas ning esitlevad oma teadmisi ja mõtteid posterettekandega.

"Noored Euroopa metsades" viktoriini küsimused puudutavad Eesti loodust, metsandust ja metsandusega seotud ajalugu, samuti üldteadmisi Euroopa metsadest. Noored Euroopa metsades lehel jagatakse ka Young People in European Forests võistlusel osalevate riikide organisatsioonide poolt koostatud õppematerjali, mis sisaldab teavett Euroopa riikide metsade, looduskaitse ja metsakorralduse kohta. 

Võistluse juhend

"Noored Euroopa metsades" võistlus toimub kolmes osas:
 1. Eesti I voor 30. märts koolides üle Eesti, vajalik internetiga arvuti olemasolu - veebipõhine viktoriin, osaliselt Noored Euroopa metsades õppematerjalide põhjal, mis on avaldatud www.metsaselts.ee lehel;
 2. Eesti finaal 20.-30. aprill 2020. Veebiviktoriin, praktilised ülesanded, postrid, täpsem juhend tulekul;
 3. rahvusvaheline finaal sügisel Ukrainas.

Osalejad:

 • Võistkondade arv kooli kohta ei ole piiratud,
 • Võistkonna liikmete vanused peavad jääma vahemikku 15-19 aastat,
 • Võistkonna suuruseks on kolm liiget,
 • Võistkonnaliikmed peavad oskama inglise keelt.

 

Eesti I voor 30. märts

Tähelepanu!

Seoses eriolukorraga muutsime Noored Euroopa Metsades eelvooru toimumise korraldust. 
Finaali toimumine sõltub olukorrast riigis. 
Veebiviktoriin toimub jätkuvalt 30. märtsil!
 
Eelvooru reeglites järgnevad muudatused:
 1. Veebiviktoriini võivad kõik lahendada oma kodudes 
 2. Iga võistkond võib viktoriini küsimusi vastata ainult ühest arvutist! Seega 1 võistkonna liige logib programmi sisse ja vastab küsimustele, suheldes samal ajal oma võistkonnakaaslastega läbi vabalt valitud IT lahenduse (facebook, skype, zoom jne) 
 3. Viktoriini lahendamiseks on aega 45 minutit. Aeg läheb käima sisse logimisel ja aja täis saamisel saadetakse vastused automaatselt ära. 
 4. Veebiviktoriini saab sooritada vaid ühe korra vahemikus 00:01-23:59. 
 5. Viktoriini lingi ja ligipääsukoodid avaldame www.metsaselts.ee lehel 30. märtsil kell 00:01. 
 
Eelvooru üldine juhend
 1. Eesti eelvooruks on viktoriin,
 2. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine www.metsaselts.ee lehel hiljemalt 25. märts 2020Võistkonnad registreerib õpetaja/ juhendaja,
 3. Viktoriin viiakse läbi 30. märtsi päeva jooksul internetipõhiselt koolides üle Eesti (võistkonnad saavad vastamiseks ise valida sobiva kellaaja vahemikus 8.00-17.00),
 4. Viktoriini küsimustele vastavad võistkonnad Eesti Metsaseltsi kodulehel www.metsaselts.ee vastavas viktoriini portaalis,
 5. Võistkonna registreerimisel antud võistkonna nimi on võistkonna liikmete ühiseks nimetajaks ja tagab tulemuste arvestamise,
 6. Viktoriin koosneb 50st küsimusest. Igal küsimusel on 4 valikvastust, millest 1 on õige,
 7. Viktoriini küsimused puudutavad Eesti ja Euroopa riikide loodust, metsandust, looduskaitset ja metsakorraldust, 
 8. Koolides viib võistlust läbi koolipoolne juhendaja,
 9. Viktoriini küsimustele vastamiseks on võistkondadel aega soovituslikult 60 minutit,
 10. Eelvoorust pääseb Eesti finaali edasi 15 parima tulemusega võistkonda,
 11. Eelvooru tulemused kuulutatakse välja hiljemalt 2. aprill ja avaldatakse www.metsaselts.ee lehel.

Eesti finaal 7.-8. mai

 1. Eesti finaal koosneb viktoriinist, praktilistest ülesannetest metsas ja posterettekandest,
 2. Eesti finaal toimub Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas,
 3. Eesti finaalis osalevad kuni 15 Eesti eelvoorus parima tulemuse saanud võistkonda,
 4. Viktoriini ülesehitus ja läbiviimine on sarnane eelvooru viktoriinile. Küsimused võivad osaliselt olla asendatud praktiliste ülesannetega metsas,
 5. Poster valmistatakse kohapeal, kõigile võistkondadele ette antud ühisel teemal, mis avaldatakse finaali esimesel päeval. Postrit esitletakse žüriile inglise keeles,
 6. Parima tulemusega võistkond pääseb rahvusvahelisse finaali, mis toimub sügisel 2020 Ukrainas.

"Noored Euroopa metsades" rahvusvaheline finaal

 1. Eestit esindab rahvusvahelises finaalis Eesti finaali võitnud võistkond,
 2. Rahvusvahelise finaali korraldus on sarnane Eesti finaalile - toimub viktoriin, praktiliste ülesannetega võistlus ja postri esitlus,
 3. Finaal toimub inglise keeles,
 4. Euroopa finaalis moodustatakse uued rahvusvahelised võistkonnad, kus kõik kolm liiget esindavad erinevat riiki. Ühise võistkonnana osaletakse nii viktoriinis, metsas kui ka esitluse koostamisel ja ette kandmisel,
 5. 2020. aastal toimub Euroopa finaal Ukrainas.
Võistluse koduleht ypef.eu.
 

 

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki