Noored Euroopa metsades

Young People in European Forests

Rahvusvahelise viktoriini "Noored Euroopa Metsades" on käimas.

Tule osalema!

Juba on selgunud veebiviktoriini tulemused ja Eesti finalistid.

Rahvusvaheline viktoriin “Noored Euroopa metsades” ootab osalema õpilasi vanuses 15 kuni 19. Võistluse käigus omandatakse teadmisi Euroopa riikide looduse ja metsanduse kohta. Käsitletakse näiteks säästvat metsade majandamist, elurikkust, metsade kaitset, metsapoliitikat jm.

Võistluse riiklikud voorud leiavad aset kevadel, Euroopa finaal septembri lõpus Ungaris. Kokku võtab võistlusest igal aastal osa üle 10 000 noore enam kui 10 riigist.

Osalemiseks peavad: 
  • Õpilased olema vanuses 15-19,
  • Moodustama 3-liikmelise võistkonna,
  • Õpilased oskama inglise keelt. 

Eesti I vooru kestuseks on kolm nädalat: 20. märts kuni 7. aprill. Metsainfo.ee lehel avaldatakse õppematerjalid, mille alusel koostavad võistkonnad 5 küsimust, lisaks 5 küsimust Eesti metsa ja metsanduse kohta ehk kokku 10 küsimust inglise keeles. Täpsemad juhised küsimuste koostamiseks leiad vasakmenüüst "Juhendite" alt. Küsimused tuleb saata ypefeesti@gmail.com aadressile 7. aprilliks.

Eesti II voor toimub 12. aprillil. Eelvoorus võistlevad võistkonnad 50st küsimusest koosnevas viktoriinis. Viktoriinis osalemise eelduseks on eelregistreerimine ja I vooru läbimine hiljemalt 7. aprillil ja 12. aprillil internetiga arvuti olemasolu. Registreeruda, küsimusi saata ja viktoriini saab sooritada www.metsaselts.ee lehel.

Eesti finaal ja rahvusvaheline finaal koosnevad kolmest osast: viktoriin, ülesanded metsarajal ja ettekanne. 

  • Viktoriin koosneb kuni 50-st küsimusest, millel igal 4 vastusevarianti ja neist 1 on õige. 
  • Vastamiseks on võistkondadel aega 1,5 tundi.
  • Metsaraja ülesannete lahendamisel tulevad kasuks teadmised metsaliikidest ja metsa majandamisest.
  • Ettekande kestuseks on 15 minutit ja see kantakse ette esitlusprogrammi, postriga vm viisil.
  • Ettekande teema on kõikidel võistkondadel sama ja antakse ette võistluse läbiivija poolt.

Täpsemaid juhiseid osalemiseks loe vasakmenüüs asuva lingi "Juhendid" alt.

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki