Noored Euroopa metsades

Young People in European Forests

Noored Euroopa metsades 2021
************************************************************
 
Viktoriin “Noored Euroopa metsades” on suunatud õpilastele vanuses 15 kuni 19. Võistluse käigus omandatakse teadmisi Euroopa riikide looduse ja metsanduse kohta. Käsitletakse näiteks säästvat metsade majandamist, elurikkust, metsade kaitset, metsapoliitikat jm.
Osalemiseks peavad: 
  • Õpilased olema vanuses 15-19,
  • Moodustama 3-liikmelise võistkonna,
  • Õpilased oskama inglise keelt. 

Eelvoor toimub 5. aprillilEelvoorus lahendavad võistkonnad veebiviktoriini, milles osalemise eelduseks on eelregistreerimine hiljemalt 31. märtsiks ja eelvooru päeval internetiga arvuti olemasolu. Registreerumise lisainfo www.metsaselts.ee lehel.

Eelvooru korraldus:

  • Eelvooru veebiviktoriin koosneb 50-st küsimusest, millel igal 4 vastusevarianti ja neist 1 on õige.
  • Vastamiseks on aega kuni 1,5 tundi.
  • Veebiviktoriini võivad kõik lahendada oma kodudes, kuid iga võistkond võib viktoriini küsimusi vastata ainult ühest arvutist! Seega ainult võistkonna kapten logib sisse moodle keskkonda ja vastab küsimustele, suheldes samal ajal oma võistkonnakaaslastega läbi vabalt valitud IT lahenduse.
  • Veebiviktoriini saab sooritada vaid ühe korra vahemikus 00:01-23:59.

 

Finaal koosneb veebipõhisena kolmest osast: viktoriin, metsaraja ülesanded ja posterettekanne. Täpsemaid juhiseid osalemiseks loe vasakmenüüs asuva lingi "Juhendid" alt.

 

Metsateadmised viivad hakkajad gümnasistid Ukrainasse

- Õpetajate Leht 14.02.2020
 
 

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki