Nooerd Euroopa Metsades

08.05.2018

2. ja 3. mail toimus Järvselja Õppe- ja katsemetskonnas rahvusvahelise metsandusviktoorini “Noored Euroopa metsades” Eesti finaal, mille võitjad lähevad sügisel Leedus toimuvale rahvusvahelisele finaalile. Võitjaks osutus Hugo Treffneri Gümnaasiumi võistkond forEST- koosseisus Mari Remm, Jürgen Öövel, Denis Petrov, juhendajaks Saima Kaarna.

???????? Eesti finaal koosnes kolmest osast. Lisaks viktoriinile pidid õpilased lahendama erinevaid ülesandeid 4,2 km pikkusel metsarajal- mõõtma puude kõrgust ja diameetrit, määrama alustaimestikku ja erinevaid puuliike, vahetama mootorsae ketti, tundma ära millise puidu klotsidega on tegemist ja inventeerima kuusenoorendikku. Viimane osa oli ettekannete osa, kus õpilased pidid tegema postri teemal „Metsanduse arengukava 2020-2030“ ja oma visiooni inglise keeles ette kandma.

Rahvusvaheline viktoriin “Noored Euroopa metsades” on suunatud õpilastele vanuses 15 kuni 19. Võistluse käigus omandatakse teadmisi Euroopa riikide looduse ja metsanduse kohta. Käsitletakse säästvat metsade majandamist, elurikkust, metsade kaitset ja metsapoliitikat. Viktoriinis osaleb üle 10 000 õpilase Euroopa erinevatest riikidest. „Noored Euroopa metsades“ on Eesti koolinoorte seas väga populaarne. Eesti finaalis osales 54 õpilast 18ne võistkonnaga. Eelvoorudes osales 72 võistkonda 26st koolist.

Viktoriini Eestis korraldab Eesti Metsaselts koostöös Metsaharidus OÜ-ga. 
Rohkem infot: 
http://www.ypef.eu
http://www.metsaselts.ee/noored-euroopa-metsades
https://www.facebook.com/metsaharidus

 

Tagasi

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki