Metsanduse elutööpreemia

Alates 2006. aastast hakkas Eesti Metsaselts välja andma metsanduse elutööpreemiat, et pidada meeles neid, kes meie rahvusliku rikkuse loomisele ning kasvatamisele on pühendunud

Eesti metsanduse elutööpreemia väljaandmise kord

1.      Eesti metsanduse elutööpreemia (edaspidi preemia) annab välja Eesti Metsaselts.

2.      Preemia rahalise suuruse otsustab Eesti Metsaseltsi üldkoosolek

3.      Kandidaatide esitamiseks kuulutab Eesti Metsaselts välja avaliku konkursi

4.      Kandidaate võivad esitada kõik organisatsioonid, asutused, ettevõtted kui ka üksikisikud.

5.      Kandidaat peab olema aidanud kaasa oma töö ja tegevusega Eesti metsanduse arengule, metsa kasutamisele ja/või kaitsmisele.

6.      Kandidaadi esitaja lisab ettepanekule lühikese ülevaate kandidaadi senisest tegevusest ja põhjenduse, miks peaks elutööpreemia  antama nimetatud isikule.

7.      Elutööpreemia saaja valitakse esitatud kandidaatide seast Eesti Metsaseltsi juhatuse koosolekul

8.      Preemia saaja kinnitatakse avalikul hääletusel lihthäälteenamuse alusel

9.      Kui hääled jagunevad võrdselt, siis enim hääli kogunud kandidaatide vahel korraldatakse uus hääletus

10.  Preemia antakse üle iga-aastaste metsapäevade ürituse käigus.

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki