Metsaistutuspäevad üle Eesti

14.04.2017

Kutsume kaasa lööma kevadistel metsaistutuspäevadel!

Käes on metsaistutusaeg! Nagu igal kevadel, on metsas tegutsejatel nüüd käed-jalad tööd täis. Tänavu istutatakse metsadesse üle Eesti 30 miljonit väikest puud, peamiselt ikka meile kõige tuttavamaid liike - mände, kuuski ja kaski.

Miks istutada?

Metsade looduslikul uuenemisel on paratamatult eelised kiirekasvulistel liikidel, nagu kask, lepp ja haab, millele okaspuud jäävad konkurentsis alla. Sellise noore lehtmetsa kohta öeldakse tihti ka võsa. Tõenäoliselt hakkab ka sellise metsa alt sirguma kuuse järelkasv, kuid suure konkurentsi tõttu läheb meile armsa kuusemetsani jõudmiseni väga pikalt aega. Männiga on veel keerulisem – valgusnõudliku puuliigina jääb ta kiiresti sirguvatele lehtpuudele paratamatult alla. Just selleks, et saada ka tulevikuks väärtuslikke okas- ja lehtpuupuistuid, me istutamegi. Kasvatame kasvukohale sobivaid puuliike, seejuures säilitades ja suurendades looduse mitmekesisust. Puupõldude tekkimist Eesti metsades karta ei maksa, kuna loodus lisab alati mõned puuliigid ka omalt poolt inimese istutatud taimedele juurde.

Kes istutab?

Istutavad nii riigimetsi majandav RMK kui erametsaomanikud. Kui riigimetsas saab metsaistutusel tööd 1700 inimest, siis erametsades tehakse suur osa tööst metsaomanike endi poolt või talgutena, koos pere ja sõpradega.

Tule ka istutama!

Kutsume ka kõiki metsasõpru käsi metsamullaseks tegema ja istutustöödel kaasa lööma. Selleks on hea võimalus aprilli lõpus ja mai alguses, kui toimuvad metsaistutuspäevad üle Eesti. Tule küsi teadmiste ja kogemustega metsameestelt ja –naistelt need küsimused, mis metsaga seoses hingel on. Proovime anda vastused, selgitame metsa kasvatamise traditsioone ja põhimõtteid ning paneme üheskoos alguse uuele metsapõlvkonnale!

Metsaistutuspäevad toimuvad metsades üle Eesti:

Harjumaal 6. mail - Vardi Erametsaseltsi metsaistutuspäev

Hiiumaal 29. aprillil - Hiiumaa Metsaseltsi metsaistutuspäev

Ida-Virumaal 6. mail - Virumaa Metsaühistu metsaistutuspäev

Lääne-Virumaal 6. mail - Viru-Lemmu Metsaseltsi metsaistutuspäev

Põlvamaal 27. aprillil - Põlvamaa Metsaühistu metsaistutuspäev

Pärnumaal 28. aprillil - Pärnumaa Metsaomanike Seltsi metsaistutuspäev

Pärnumaal 29. aprillil - Pärnumaa Metsaomanike Seltsi metsaistutuspäev

Pärnumaal 12. mail - Ühinenud Metsaomanike metsaistutuspäev

Tartumaal 29. aprillil - Metsanduse Arendamise Ühingu metsaistutuspäev

Valgamaal 21. aprillil - RMK metsaistutuspäev

Viljandimaal 29. aprillil - Ühinenud Metsaomanike metsaistutuspäev

Võrumaal 29. aprillil - Võrumaa Metsaühistu metsaistutuspäev

Lisaks toimuvad metsapäevad Harjumaal, Jõgevamaal ja Valgamaal. Täpsem info selgub peagi!

Tagasi

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki