Sündmused

Metsainventeerimise teemaline seminar

Keskkonnaministeerium - Detsember 20, 2016 - Detsember 20, 2016

eminaril tutvustab keskkonnaagentuur SMI metoodikat, viimaseid muudatusi selles ning 2015 a. tulemusi. Samuti räägitakse, kuidas toimub kaugseirepõhine lageraiealade analüüs. Seminari ligikaudne kestvus on 1,5 kuni 2 tundi.

Programm:

Avasõnad.  Marku Lamp, keskkonnaministeeriumi asekantsler

Välitööd – metoodika ja praktika. Enn Pärt, keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist

Andmeanalüüsi metoodika muudatused ja 2015 tulemused. Allan Sims, keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist

Lageraiete analüüs satelliitpiltide põhjal. Madis Raudsaar, keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna peaspetsialist

Statistiline ehk riiklik metsainventeerimine (SMI, NFI)  on suuremate metsaalade objektiivse ja ökonoomse inventeerimise meetod, mis põhineb matemaatilise statistika valikmeetoditel ehk tõenäosuslikel valikuuringutel. Need omakorda tuginevad sündmuste tõenäosuslikel protsessidel looduses. Inventeerimise tulemused, statistilises mõistes parameetrite hinnangud, saadakse juhuslikkust tagava süsteemiga paigutatud väikesepindalalistelt proovitükkidelt kogutud mõõtmistulemuste üldistamise teel. Kogu Eestit hõlvab statistiline metsainventeerimine käivitus aastal 1999.

Statistilise metsainventeerimise eest vastutab Eestis keskkonnaagentuur.

Lisainfo:
Kadri Kauksi
Keskkonnaagentuuri pressiesindaja
tagasi

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki