Metsa majandamise hea tava

Metsa majandamise Hea Tava

Eesti metsad pakuvad ühiskonnale mitmekülgseid hüvesid puitu, puhke- ja elukeskkonda  ning aitavad säilitada elurikkust, kultuuripärandit ja maaelu. Meie metsadest on kaitse all ligi 30% ja omakorda kolmandik nendest on inimtegevusest puutumata. Metsandus annab tööd enam kui 30 tuhandele inimesele ja on oluline väliskaubanduse tasakaalustaja.

Metsade majandajatena kinnitame, et:

Tunnetame oma vastutust Eesti metsade majandajatena ja arvestame ühiskonna huvidega;

Teadvustame oma vastutust looduskeskkonna heas seisundis hoidmise eest;

Arvestame vajadusega anda tulevastele põlvedele edasi elujõulised metsad ja elamisväärne keskkond;

Võtame oma tegevuse aluseks  Eesti Vabariigi Põhiseadusest tulenevad õigused ja kohustused ning teeme kõik meist oleneva, et järgida alljärgnevaid häid tavasid ja käitumisnorme:

 

1.      Arvestame, et mets on elupaigaks paljudele taimedele, lindudele ja loomadele

2.      Majandamise otsuseid teevad asjatundjad, vajadusel kasutame nõuandjaid ja teavitame riigiasutusi ning naabreid planeeritud tegemistest

3.      Arvestame ühiskonna vajadustega kasutada metsa puidu saamiseks, puhkamiseks ja virgestuseks

4.      Metsatöödel arvestame ilmastiku tingimustega ja püüame vältida pinnase kahjustamist

5.      Raietööde järgselt korrastame metsateed

6.      Uuendame raielangid ja aitame kaasa uue väärtusliku metsapõlve tekkimisele

7.      Õigeaegsete raietega kujundame väärtusliku tulevikumetsa

Pikemalt avab metsa majandamise Head Tava oma kirjutises Eesti Metsaseltsi president, Eesti Maaülikooli professor Hardi Tullus. Link artiklile.

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki