Lühitutvustus

Eesti Metsaselts (EMS) on 25. aprillil 1991. a (registreeritud 20.06.1991) asutatud mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärgiks on avalikkuse metsandusalane teavitamine, ühiskonna metsandusalase teadlikkuse edendamine, koostöö Eesti metsanduse arendamisel ning metsade kestlikul majandamisel ja kaitsel.

EMS on aktiivselt organiseerinud metsanädalate, seminaride, konverentside, kutsevõistluste, näituste ja muude samalaadsete ürituste korraldamist. Eesmärgil propageerida ja õpetada tundma metsaelu on EMS aidanud levitada ning kirjastada metsandusalaseid trükiseid, osalenud metsapoliitika kujundamisel, esitanud omapoolseid hinnanguid ning ettepanekuid metsandusalaste seaduslike aktide ning projektide kohta.

EMS on kaasa aidanud mitmete kultuuri ning spordiürituste organiseerimisel, on aktiivselt toetanud Elistvere Loomapargi rajamist ja arendamist. Traditsiooniks on saanud ka rahvakalendri tähtpäevade tähistamine looduses koos kultuurirahvaga. Näiteks iga-aastane folklooripidu Kassinurme Linnamäel, seal peetav metsaandide laat, Hiies muinasusu Taara kommete täitmine, õpperadade läbimine ning esivanemate tavade ning kommete elustamine.

Viimastel aastatel on elavnenud suhted ka Euroopa riikide rahvuslike metsaseltsidega. EMS on alates 1991. a IUSF (Rahvusvaheline Metsateadlaste Ühingute Liit) liige. Koostöö on tihe ka teiste metsaseltsidega üle Euroopa olles Euroopa Metsaseltside Võrgustiku (European Forest Network) töö eestvedaja.

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki