Liikmed

Juriidilised liikmed:

Eesti Metsaseltsi auliikmed:

Endel Laas (1915-2009) – metsateadlane, metsameeste koolitaja
Heino Teder (1926-2007) – kauaaegne metsamajanduse tippjuht, seltsi aktiivliige
Olaf Šmeidt – Eesti Orhideekaitse Klubi aupresident
Maria Urov – seltsi kauaaegne tegevjuht, seltsi aktiivliige ja toetaja
Kaupo Ilmet – seltsi president, metsandusliku seltsiliikumise hing
Malev Margus – metsateadlane, üks seltsi organiseerijaid
Endel Saarman – puiduteadlane
Helmut Taimre (1917-2009) – metsateadlane, metsameeste koolitaja
Ivar Etverk – metsateadlane, metsandusliku trükisõna hing
Artur Nilson – metsateadlane, Balti konverentside kauaaegne aktivist
Alo Ritsing – metsameeste meeskoori „Forestalia“ dirigent
Heino Kasesalu - metsateadlane

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki