Juhtimine

MTÜ Eesti Metsaseltsi juhatus

Juhatuse esimees ja Eesti Metsaseltsi president Haana Zuba- Reinsalu (Luua Metsanduskool) 

Juhatuse liikmed

Katri Ots - Eesti Maaülikool
Aigar Kallas - Riigimetsa Majandamise Keskus 
Henrik Välja - Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Kaarel Tiganik - Eesti Metsateenijate Ühing 
Andres Talijärv- Eesti Erametsaliit 
Jaanus Aun - Erametsakeskus 
Andres Raido Roosileht - Eesti Metsaüliõpilaste Selts 
Toomas Kams- HD Forest
 
Tegevjuht
Liina Gross liina.gross@metsaselts.ee 
 

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki