Juhtimine

MTÜ Eesti Metsaseltsi juhatus

Juhatuse esimees ja Eesti Metsaseltsi president Hardi Tullus  - Eesti Maaülikool hardi.tullus@emu.ee   

Juhatuse liikmed

Haana Zuba-Reinsalu - Luua Metsanduskool haana@luua.ee
Aigar Kallas - Riigimetsa Majandamise Keskus aigar.kallas@rmk.ee
Henrik Välja - Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit henrik.valja@empl.ee 
Kaarel Tiganik - Eesti Metsateenijate Ühing kaarel.tiganik@rmk.ee
Mikk Link - Eesti Erametsaliit mikk.link@erametsaliit.ee
Jaanus Aun - Erametsakeskus jaanus.aun@eramets.ee
Kristiina Aun - Eesti Metsaüliõpilaste Selts kikuaun@gmail.com
 
Tegevjuht
Liina Gross liina.gross@metsaselts.ee 
Raamatupidaja

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki