Ajalugu

Metsanduse visioonikonverentsid kujunesid aastate jooksul traditsiooniks, kuhu igal kevadel kogunesid metsandusinimesed üle Eesti. Konverentsi ettekanded vaatavad tänapäeva ja tulevikku, alati on esinejate hulgas välismaised ja kohalikke metsanduskorüfeesid.

Metsanduse visioonikonverentside traditsioon sai alguse aastal 2006, kui Riigimetsa Majandamise Keskus korraldas 12. mail Tartus tulevikku vaatava konverentsi „Mets muutub ja muudab“. Konverents käsitles pikemas perioodis toimuvaid muutusi metsasektori. Konverentsi tutvustavast pressiteatest võib lugeda: „Uued tehnoloogiad esitavad metsakasvatajatele uusi väljakutseid.  Uued nõuded keskkonnakaitses on muutmas tänaseid arusaamu ja kujundamas homseid tõekspidamisi.“

Sellega oli traditsioon loodud ning aasta hiljem, 23. aprillil 2007 koguneti taas Tartusse. Kuna tollase metsanädala tunnuslause oli „Mets läheb peale,“ toimus ka visioonikonverents sama nime all. Teemadest käsitleti lisaks tavapärasele olukorra ning tulevikuperspektiivide hindamisele veel  puidukasutamise seniseid ja tulevikutrende, puiduenergia perspektiive, innovatsiooni rolli metsanduses, looduskeskkonnas toimuvaid arenguid ja metsanduse mainet avalikkuses.

Suurel masuaastal 2008 toimus visioonikonverents 18. aprillil. Konverents keskendus metsanduse uutele võimalustele ja konkurentsivõimele. Visioonikonverentsi projektijuht Heiki Hepneri sõnul võeti konverentsil vaatluse alla metsateaduse arenguteed ja küsimus, kas teadus kaugeneb tegelikust elust või ei osata lihtsalt õiget asja tahta. Konverentsil räägiti bioenergeeitikast ja keskkonnaärist, heideti pilk mööda Eestit ja Euroopat kolavatele metsandusmüütidele ning analüüsiti metsasektori konkurentsivõimet.

2009 – metsanduse visioonikonverentside korraldamise võttis enda kanda Eesti Metsaselts. 24. aprillil toimus Metsanduse visioonikonverents pealkirja all „Pöörame languse tõusuks.“ Tol aastal oli metsanduse visioonikonverents kevadise metsanädala eelüritus. Visioonikonverentsi juhtmõte oli majandussurutisest väljatulek ning sellest tulenes ka pealkiri – pöörame languse tõusuks.

2010 – 23. aprillil toimus Metsanduse visioonikonverents "Võtame metsa kasutusse." Juttu tehti metsasektori võimalustest olla juhtiv valdkond EL rohelises majanduses, räägiti Soome metsasektori taassünnist, aga teemaks oli ka praegune ja tulevane metsandusharidus.

2011 – 15. aprillil vaadati tulevikku Metsanduse visioonikonverentsil “Jagatud visioon 2020.” Tulevikku püüti ennustada metsandussektori konkurentsivõime ja turu valguses, ennustati kliima- ja energiapoliitika mõju metsasektorile, aga käsitleti ka puitu kui süsiniku talletajat.

2012 – 20. aprillil toimus Tartus metsanduse  visioonikonverents, mille teema oli „Mets ja metsandus – süsiniku siduja või allikas?“ Visioonikonverentsil räägiti puidust taastuvenergia allikana, metsade majandamise mõjust, metsadest kliima soojenemise tingimustes ja metsade produktiivsusest.

2013 – 19. aprillil toimus Tartus Dorpati konverentsikeskuses metsanduse visioonikonverents „Metsa majandamise head tavad.“ Konverentsil keskenduti kahele teemale – metsade majandamise Head Tavad ja kaitstavate metsade majandamine. Eesti Metsaseltsi eestvõtmisel valmis konverentsiks metsade majandamise Head Tavad. Erinevate metsandusorganisatsioonide kokkulepe koondas metsade majandamise käigus heaks praktikaks peetavad normid. Konverentsil allkirjastasid metsandusorganisatsioonid metsade majandamise Heade Tavade lepe. Metsanduse visioonikonverentsi teine osa keskendus kaitstavate metsade majandamisele.

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki