Tegijate Metsakool

Tegijate Metsakool on koht, kus metsandusest räägitakse ausalt ja avameelselt, kus kõik arvamused on võrdsed ja võidavad parimad argumendid. Metsakool ei ole mõjutatud päevapoliitikast ja grupihuvidest. Tegijate Metsakool on metsanduslik koolitus otsustajatele. 

Esimene Metsakooli põhikursus toimus augustis 2013. Vaadeldi terviklikult metsaringi, alates puistu kujunemisest, arengust ja uuendusraietest kuni puidu kasutuseni. Metsas seoti teoreetilised teadmised praktilistega ja selgitati seoseid metsade majanduslike, kultuuriliste ja ökosüsteemsete väärtuste hoidmisel tagamaks metsade jätkusuutlik majandamine. Ekspertide eestvedamisel toimusid arutelud lähtuvalt metsasektori erinevatest rollidest. Sektori olulisimat lüli, puidu väärindamise osa tutvustati ja prooviti järgi mobiilses töökojas.

I Metsakooli taustmaterjalid

Grupitöö tulemused

Teine Metsakool leidis aset mais 2014. Väga mitmekesiste tingimustega Suure-Jaani metsades tutvuti lähemalt erametsandusega. 

II Metsakooli taustmaterjalid

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki