Sündmused

FSC Reede

Tartus Kreutzwaldi 56 (EMÜ Tehnikamaja) - September 27, 2013

Infopäeva sihtrühmaks on väikemetsaomanikud, metsandusühistud ja
teised erametsandusega seotud huvilised. Kuna osalejate arv on piiratud, palume
infopäeval osalemiseks registreeruda hiljemalt 23. septembriks 2013 aadressil
i.talpsep@ee.fsc.org
FSC Reede on iga aasta ülemaailmselt tähistatav päev, millega juhitakse tähelepanu
maailma metsadele ning mille raames rõhutatakse loodushoidliku, sotsiaalselt õiglase
ning majanduslikult elujõulise metsanduse tähtsust. Igal aastal kogunevad
ettevõtjad, koolid, eraisikud, metsaomanikud, metsamajandajad ja teised
organisatsioonid kokku ning propageerivad vastutustundlikku metsandust ja FSC-d.
Eelnevatel aastatel on FSC sertifitseeritud ettevõtted maailmas korraldanud nii
firmasiseseid kui ka avalikkusele suunatud teabepäevi, koolid on korraldanud lastele
erinevaid üritusi, eraisikud on FSC-ga seonduvat jaganud sotsiaalmeedias ning
metsamajandajatel on olnud oma metsades „lahtiste uste päevad“.  FSC Reede kohta
saab lähemalt lugeda ja vaadata, mis varasematel aastatel maailmas toimunud on,
aadressil www.fscfriday.org<http://www.fscfriday.org>.

Kui olete mõelnud FSC metsamajandamise sertifitseerimisest, kui ei teadnud kust ja
kuidas alustada, siis see on suurepärane võimalus!
tagasi

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki