Eesti Erametsaliidu jaoks on EL eesistumine* juba alanud

16.06.2017

Tallinnas õpetajate majas toimunud ELO peaassambleel andis peasekretär Thierry de l`Escaille ülevaate Euroopa Liidu tasemel sündmustest, mis maaomanike huve enim mõjutavad. Üldised probleemid saavad alguse Brexitist – sellega seoses üles kerkinud EL legitiimsuse küsimus, ja madalast majanduskasvust. Otsene negatiivne mõju maaomanikele on vähenev ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames makstavate toetuste eelarve. Lisaks on päevakorral Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vahel toimuv diskussioon maaomandi kuuluvusest EL ühise turu kontekstis. Eelkõige Poola eestvedamisel on mitu liikmesriiki püüdnud seada piiranguid maa liikumisele väliskapitali ja maamajandusega mittetegelevate isikute kätte. Euroopa ühisturu ja vabakaubanduse põhimõte seda ei luba.

Peaassambleel valiti ELO uueks presidendiks Pierre-Olivier Drege Prantsusmaalt.

Toimusid ka ELO esindajate kohtumised Eesti maaeluminister Tarmo Tammega, maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorbani ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Madis Pärteliga ning keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lampiga. Kohtumistel arutleti Eesti EL eesistumise, EL ühise põllumajanduspoliitika tuleviku, taimekaitse ja uute tehnoloogiate ning maa kättesaadavuse teemal. Rõhutati, et maamajanduspoliitika rakendamisel tuleb maaomanikke kaasata usalduse alusel, mitte keeruliste regulatsioonide abil.

ELO ürituse raames toimus pidulik gala-õhtusöök Keila-Joa lossis, kus külalisi võttis vastu omanik Andrei Dvojaninov. Väga põhjaliku ülevaate Eesti edusammudest maamajanduses andis seal ettevõtja Joakim Helenius, kes esitas ka oma nägemuse võimalustest ELi, Venemaa ja Ukraina põllumajandusmaastikel.

Eesti perekond Tarandi ja perekond Varblase maavaldusele anti üle ELO ellukutsutud ja maaomanike omal initsiatiivil toimivad keskkonnamärgised (Wildlife Estate Label), mille võtsid vastu Andres Tarand ja Ants Varblane. Selliseid märgiseid on saanud üle Euroopa juba rohkem kui 200 keskkonnasõbralikku maaomanikku, kelle valduste pindala on üle 1 000 000 hektari. Eestis on märgiseid nüüdseks kolm, peale mainitute ka Ando Eelmaa pere maavaldus.

Maaomanikud on need, kelle käes on eluslooduse kaitsmise ja säilitamise võti. ELO maavalduse keskkonnamärgise saamine on oluline tunnustus. See kinnitab maaomaniku valmisolekut kaitsta ja suurendada oma maal elurikkust vastavalt oma võimalustele. Infot märgise saamise tingimuste kohta leiab www.wildlife-estates.eu.

Eesti Erametsaliitu ELO peaassambleel esindasid juhatuse liige Ando Eelmaa ning juhatuse esimees Mikk Link.

Lisateave: Mikk Link, Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees

tel: 5345 3698; e-post: mikk.link@erametsaliit.ee

*Alates juulist 2017 vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu töö korraldamise eest ja on Euroopa Liidu eesistujariik. Eesistumine on ühtlasi kogu Eesti ettevõtmine, pakkudes avaliku sektori kõrval võimalusi ka ettevõtjatele ja vabakonnale. Eesti on EL eesistujamaa juulist kuni detsembrini.

 

Tagasi

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki